Lekárne a laboratóriá

WS LabSystem

WS LabSystem je zariadenie určené na výrobu čistej demineralizovanej vody.

Pracuje na princípe využitia reverznej osmotickej membrány s následným dočistením vody pomocou výstupného iontomeničového filtra. Vodivosť výstupnej vody  je menšia ako 1 μS/cm a plne nahrádza použitie destilovanej vody.

Najčastejšie použitie zariadenia WS LabSystem:

laboratóriá, nemocnice, lekárne, školstvo, fotolaboratória, chemický priemysel, strojárenský priemysel, potravinársky priemysel, dobíjacie stanice akumulátorov, ...

Moderné zariadenie WS LabSystem má v porovnaní so staršími destilačnými prístrojmi jednu obrovskú výhodu: pracuje s neporovnateľne nižšími nákladmi. Na svoju činnosť využíva len tlak vstupnej vody. Nepotrebuje žiadnu energiu na ohrev, ani na chladenie vody!

Technické parametre:
Rozmery zariadenia: 350 x 420 x 140 cm
Teplota vstupnej vody: 3 – 30 °C
Tlak vstupnej vody: 3 – 6,5 bar
Výkon zariadenia: 3 – 5 l/hod
Pomer čistej a odpadovej vody: 1:3 – 1:5 -
Čistota výstupnej vody: cca 1 a menej μS/cm

Ako funguje LabSystem:

Výroba vody je zabezpečená 5 stupňovým systémom zariadenia. (v závislosti od verzie typu):

1. vstupný sedimentačný filter

2. vstupný filter z aktívneho uhlia

3. osmotická membrána

4. výstupná iontomeničová vložka

5. výstupná UV dezinfekcia

Podľa druhu použitia ponúkame niekoľko modelov:

LabSystem 1

Základná demineralizovaná voda. (Technická demineralizovaná voda, chladiace a čistiace účely a pod.)

LabSystem 2

Výroba demineralizovanej vody s priebežnou kontrolou tlaku membrány. (Technická demineralizovaná voda, chladiace a čistiace účely a pod.) 

LabSystem 3

Výroba demineralizovanej vody bez potreby výstupnej dezinfekcie, s priebežnou kontrolou tlaku membrány a identifikácie kvality výstupnej vody. (Laboratóriá, akumulátorovne, fotolaby, priemysel a pod.)

LabSystem 4

Výroba demineralizovanej vody s potrebou výstupnej dezinfekcie, s priebežnou kontrolou tlaku membrány a identifikácie kvality výstupnej vody. (Lekárne, zdravotníctvo, laboratóriá a pod.)

LabSystem EXTRA

Podľa požiadáviek zákazníka nakonfigurujeme potrebnú zostavu pre dosiahnutie požadovanej kvality a množstva vody.