Servis

Každé zariadenie, ktoré sa využíva na filtráciu vody, sa vďaka svojej prevádzke zanáša. Preto sa na ňom musí vykonávať pravidelná údržba. Ak by sa nevykonávala pravidelná údržba, mohlo by dôjsť k celkovému zaneseniu prístroja, čo by mohlo mať za následok zníženie účinnosti čistenia vody, až po poškodenie osmotickej membrány a celkového znefunkčnenia zariadenia. 

  • dochádza k výraznému zníženiu výdajov na balenú a galónovú vodu
  • odpadá pracná a namáhavá manipulácia s galónami vody
  • šetrí priestor
  • poskytuje okamžitý prísun kvalitnej vody v štyroch teplotách
  • jednoduchá obsluha

Úkony vykonávané pri pravidelnej servisnej prehliadke:

Výmena príslušných filtračných segmentov

Kontrola tlaku vstupnej vody

Kontrola tlaku v zásobníku

Meranie vstupnej vody

Meranie vody z výstupu membrány

Meranie výstupnej vody

Kontrola účinnosti čistenia vody

Kontrola tesnosti spojov

Ďalšie nevyhnutné servisné úkony

Tieto úkony sú prevádzané v závislosti od typu a periódy vykonávaného servisu.

Pre staršie zariadenia, 5-stupňové osmotické zariadenia, alebo zariadenia s 10“ mineralizátorom ponúkame bezplatnú úpravu systému na 6-stupňový filtračný systém v zostave:

1. stupeň: mechanický filter 10“ 5μm

2. stupeň: mechanický filter 10“ 1μm

3. stupeň: uhlíkový filter 10“

4. stupeň: osmotická membrána

5. stupeň: uhlíkový filter líniový

6. stupeň: mineralizátor líniový